Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 21 Hav 2023 - 28 Hav 2023
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
RABATTKOD
Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 21 Hav 2023 - 28 Hav 2023
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
RABATTKOD

Rättsligt meddelande

Descuento club 5 % rabatt för återkommande gäster
Mejor precio Bästa pris online
Cancelación Gratis avbokning
Home Rättsligt meddelande

1. INLEDNING

Föreliggande dokument (”rättsligt meddelande”) har till syfte att fastställa och reglera användarvillkoren för webbplatsen https://www.dreamplacehotels.com/ (nedan kallad ”webbplatsen”), varmed avses alla sidor och deras innehåll som ägs av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L. (nedan kallat ”DREAMPLACE HOTELS & RESORTS” eller ”företaget”) till vilka åtkomst ges via domänen www.dreampalacehotels.com och dess underdomäner. Genom denna webbplats avser DREAMPLACE HOTELS & RESORTS att erbjuda information till sina kunder och potentiella kunder vid alla hotellanläggningar i koncernen, driva lojalitetsprogrammet för kunder, hantera hotellbokningen samt alla andra tjänster som för närvarande anses lämpliga för att kunna genomföra dess affärsmål.

Om en tredje part använder denna sida, samt de tjänster som erbjuds på den, anses denne vara användare och det medför dennes fullständiga och oreserverade godkännande av alla och vart och ett av de allmänna villkoren, som anges i föreliggande rättsliga meddelande (nedan kallade ”allmänna villkor”). Med användare avses därför den person som får åtkomst till, surfar på, använder eller deltar i de tjänster och aktiviteter, som är gratis eller avgiftsbelagda, som finns på webbplatsen (nedan kallad ”användaren”).

En användare av denna webbplats anses känna till och acceptera de allmänna villkoren, varför DREAMPLACE HOTELS & RESORTS rekommenderar användare att skriva ut eller ladda ner och läsa dem noga varje gång han eller hon använder webbplatsen.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS kan genom webbplatsen erbjuda tjänster eller produkter som kan omfattas av särskilda egna villkor som, från fall till fall, ersätter, kompletterar och/eller ändrar föreliggande villkor och om vilka användaren informeras i varje särskilt fall.

Användarens åtkomst till webbplatsen sker fritt och utan kostnad, men vissa tjänster och visst innehåll som erbjuds av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS genom webbplatsen kan omfattas av föregående avtal om tjänsten eller produkten såsom fastställs i motsvarande särskilda villkor, och i så fall ska tydlig och exakt information göras tillgänglig för användaren vad gäller priset för produkten eller tjänsten och tillämpliga skatter.

2. ALLMÄN INFORMATION

Ägare av domänen www.dreamplacehotels.com är DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L. med säte på Teneriffa, calle Alcalde Walter Paetzmann, 38670, Spanien, inskriven i handelsregistret i Santa Cruz de Tenerife, sidan 1 375, första noteringen, ark nr 9, volym nr 174, bok nr 74, andra avsnittet och med registreringsnummer CIF B-38.039.145.

Kontakta oss gärna på e-postadress: marketing2@dreamplacehotels.com

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS har alla nödvändiga licenser och godkännanden för att tillhandahålla turismtjänster i form av boende och restaurangverksamhet vid alla sina hotellanläggningar och övriga anläggningar som antingen ägs, hyrs eller administreras av företaget.

3. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen och de tjänster som görs tillgängliga för honom eller henne i enlighet med gällande lagstiftning och dessa allmänna villkor. På samma sätt åtar sig användaren att inte använda webbplatsen, de tjänster eller det innehåll som finns där med syften som är olagliga, icke godkända eller bedrägliga och/eller strider mot de syften som fastställts i dessa allmänna villkor, som skulle kunna skada tredje parts rättigheter och/eller intressen eller på något sätt skulle kunna skada eller hindra korrekt funktion för webbplatsen eller för de tjänster som erbjuds eller kan komma att erbjudas på den i framtiden.

Användaren förbinder sig uttryckligen att inte förstöra, ändra, göra obrukbara eller på något annat sätt skada uppgifter, program eller elektroniska dokument och annat som finns på webbplatsen.

Användaren förbinder sig även att inte hindra andra användares åtkomst till tjänsten genom massiv användning av de data som ägaren av webbplatsen använder för att tillhandahålla tjänsten, samt att inte genomföra åtgärder som skadar, stör eller genererar fel på dessa system.

Användaren förbinder sig att inte införa program, virus, makron, appletprogram, ActiveX-kontroller eller någon annan logisk enhet eller teckensekvenser som orsakar eller kan orsaka någon typ av förändring i datorsystemen för ägaren av webbplatsen eller tredje parter.

Om användaren vill infoga kommentarer eller åsikter på webbplatsen bör han eller hon beakta följande:

Användaren är fullt ansvarig för det innehåll och de åsikter som uttrycks och befriar DREAMPLACE HOTELS & RESORTS från allt ansvar för dessa åsikter, som företaget inte nödvändigtvis behöver dela.

Allt innehåll som utgör förolämpningar eller förödmjukelser, inklusive rasistiskt, diskriminerande eller förnedrande innehåll som på något sätt skadar tredje part är förbjudet. Kommentarer som inte gäller DREAMPLACE HOTELS & RESORTS fastställda syfte är inte tillåtna.

Reklam för andra webbplatser är strikt förbjuden, inklusive länkar till andra webbsidor eller hänvisningar till tredje part utan godkännande från DREAMPLACE HOTELS & RESORTS.

Om användaren måste registrera sig för att använda och/eller betala för en tjänst på webbplatsen är användaren ansvarig för att lämna korrekt och laglig information. Om användaren genom registreringen får ett lösenord för att få åtkomst till tjänsterna förbinder sig användaren att använda det med försiktighet och hålla det hemligt. Användaren är därför ansvarig för att användarnamn och/eller lösenord som han eller hon erhåller på webbplatsen förvaras på rätt sätt och hålls hemliga, och användaren förbinder sig att inte överlåta användningen av dem till tredje part, vare sig tillfälligt eller permanent, och inte tillåta främmande att få åtkomst till dem. Om en obehörig tredje part olovligen använder tjänsterna med hjälp av ett lösenord som denne erhållit på grund av bristande försiktighet vid användningen eller förlust av lösenordet från användarens sida ska detta vara användarens ansvar. Med tanke på detta är det användarens skyldighet att omedelbart informera administratörerna av webbplatsen på följande e-postadress ecommerce.mngr@dreamplacehotels.com eller genom att skicka ett meddelande på följande adress: crm@dreamplacehotels.com om alla händelser som medfört felaktig användning av lösenorden, till exempel vid stöld, förlust eller icke-bemyndigad åtkomst till dessa, för att omedelbart kunna göra dessa lösenord ogiltiga. Om sådana händelser inte meddelas är DREAMPLACE HOTELS & RESORTS undantaget från allt ansvar som kan uppstå på grund av felaktig användning av lösenorden av icke-bemyndigade tredje parter.

4. WEBBPLATSENS OMFATTNING

www.dreamplacehotels.com

The user shall be solely responsible for accessing this website. The risks arising from the use of the website shall be the sole and exclusive responsibility of the user. DREAMPLACE HOTELS & RESORTS shall not be held liable for any damages or losses that may result from: interference, omissions, interruptions, computer viruses, telephone failure or disconnections in the operational functioning of this electronic system for reasons beyond the control of DREAMPLACE HOTELS & RESORTS; delays or blockages in the use of this electronic system caused by failure or overload of telephone lines, the Internet or other electronic systems in its Data Processing Centre; or any damages caused by third parties through unlawful intrusions that are beyond the control of DREAMPLACE HOTELS & RESORTS.

Nor shall DREAMPLACE HOTELS & RESORTS be held liable for any loss or damage that the user may suffer as a result of errors, defects or omissions in the information provided by DREAMPLACE HOTELS & RESORTS whenever it comes from outside sources. DREAMPLACE HOTELS & RESORTS is entitled to temporarily suspend access to the website, without prior notice, for maintenance, repair, updates or improvements.

5. KORREKTHET OCH UPPDATERING AV INFORMATIONEN

Den information som förekommer på denna webbplats gäller på datumet för den senaste uppdateringen, varför användaren rekommenderas att skriva ut eller ladda ner den och läsa den noggrant varje gång han eller hon använder webbplatsen.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ta bort information på webbplatsen, och kan begränsa eller inte tillåta åtkomst till den.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att när som helst genomföra så många förändringar eller justeringar som man anser nödvändigt och kan använda denna rätt närsomhelst och utan föregående meddelande.

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2021

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2020

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2019

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2018

 

6. INNEHÅLL

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS ska göra alla ansträngningar och utnyttja alla rimliga medel för att tillhandahålla uppdaterad och tillförlitlig information på webbplatsen, men garanterar dock inte avsaknad av felaktigheter eller eventuell bristande noggrannhet och/eller utelämningar i det innehåll som finns tillgängligt på den här webbplatsen.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS har inget som helst ansvar för innehåll, aktiviteter, reklam, inklusive produkter och tjänster, som kan visas genom elektroniska länkar, i förekommande fall, direkt eller indirekt, genom denna webbplats. Det vill säga att DREAMPLACE HOTELS & RESORTS inte har något ansvar för innehållet på andra webbplatser som företaget inte äger men som man kan komma åt via en länk, eftersom företaget inte har möjlighet att övervaka lagligheten för innehållet på dessa webbplatser. Därför rekommenderas användaren att under eget ansvar skriva ut eller ladda ner och noggrant läsa de allmänna villkoren från tredje parter som erbjuder sina tjänster via webbplatsen varje gång som han eller hon ingår avtal med dem.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att förbjuda eller hindra åtkomst till webbplatsen för alla användare som inför något innehåll som strider mot rättsliga bestämmelser eller är omoraliskt, samt förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder som företaget bedömer vara lämpliga för att undvika denna typ av beteende.

7. NAVIGERING, ÅTKOMST OCH SÄKERHET

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS gör alla ansträngningar för att navigeringen på webbplatsen ska ske med de bästa förutsättningarna och undvika alla typer av skador som kan uppstå i samband därmed.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tar inget ansvar för de skador, oavsett typ, som kan uppstå för användarna genom användning av andra webbläsare eller andra versioner av de webbläsare som webbplatsen har utformats för.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tar inget ansvar och lämnar inga garantier för att åtkomsten till denna webbplats kommer att vara oavbruten eller fri från fel. Företaget tar inte heller något ansvar eller lämnar några garantier för att innehållet eller programvaran som kan kommas åt via denna webbplats skulle vara fria från fel eller inte orsaka några skador.

 

8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM HOTELLBOKNING

8.1 Allmänna villkor och bokningsförfarande

Användningen av bokningstjänsten på webbplatsen medför fullt och förbehållslöst godkännande av alla och vart och ett av de allmänna villkoren (som anses automatiskt ingå i avtalet som ingås med DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, utan att de behöver skrivas ut i det) som finns i den senaste uppdaterade versionen, varför användaren, såsom har nämnts tidigare, rekommenderas att skriva ut eller ladda ner dem och läsa dem noga varje gång som han eller hon använder webbplatsen.

Vid bokningen måste kunden tillhandahålla sina personuppgifter (för- och efternamn*, kön*, land*, e-postadress* och/eller telefonnummer*) samt kortuppgifter för ett betalkort som står i kundens namn (typ av kort*, nummer på kortet*, utgångsdatum* och CVV-kod*) för att garantera sin bokning.

Genom att fylla i formuläret med personuppgifter i någon av följande bokningsprocesser ger ägaren av dessa uppgifter DREAMPLACE HOTELS & RESORTS rätten att använda och behandla de tillhandahållna personuppgifterna i syfte att genomföra bokningen enligt villkor som anges i punkt 10 nedan. Bokningen görs med de personuppgifter som meddelats hotellet, i syfte att hantera bokningen och garantera att den genomförs. Vid användning av tjänsten, och efter att uppgifterna har angivits, bekräftas bokningen genom samma webbplats genom att en bokningskod visas på skärmen med detaljerad information om bokningen och ett e-postmeddelande skickas till användaren med bekräftelse på bokningen och detaljerad information om den. Den elektroniska bokningsprocessen avslutas och bokningen anses ha genomförts när det bekräftande e-postmeddelandet tas emot.

Det elektroniska dokumentet som bekräftar bokningen arkiveras av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och kommer att finnas tillgängligt.

Bokningen kan göras på följande språk:

Spanska.
Engelska.
Tyska.
Franska.
Italienska.
Svenska.
Ryska.

Användaren kan rätta uppgifter som tillhandahållits DREAMPLACE HOTELS & RESORTS genom att kontakta administratörerna av webbplatsen på e-postadress marketing2@dreamplacehotels.com eller kontakta kundtjänst på +34 922 970 970 eller genom att skicka ett meddelande till följande adress: Dreamplace Hotels & Resorts S.L., Calle Alcalde Walter Paetzmann s/n, 38670 Costa Adeje, Tenerife, Spanien //

8.2 Särskilda villkor för priser, betalningssätt och avbokning

De särskilda villkoren för priser samt information om skatter, tillämpliga avgifter, betalningssätt och villkor för avbokning finns under ”Villkor för priser och avbokningspolicy” i bokningsdelen av webbplatsen.

 

9. MARKNADSFÖRING

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS kan godkänna att tredje parter gör reklam för eller tillhandahålla sina tjänster på webbplatsen. I sådana fall är inte DREAMPLACE HOTELS & RESORTS ansvarigt för att fastställa de allmänna eller specifika villkoren för användning, tillhandahållande av eller avtal om dessa tjänster från tredje part och företaget kan därför inte anses vara ansvarigt för dem.

10. ANVÄNDNING AV COOKIES

Åtkomst till denna webbplats kan innebära användning av ”cookies” såväl på webbsidorna som på de webbsidor som länkas eller hänvisas till via länkar, utan insamling av några personuppgifter eller konfidentiella uppgifter om användaren. De användare som inte vill ha cookies eller vill ha information om att de installeras kan konfigurera sin webbläsare för det.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH UPPHOVSRÄTT

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förklarar att, om inget annat anges på webbplatsen, har texter, bilder, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, videoklipp, ljudklipp och annat material som finns på webbplatsen och alla andra intellektuella skapelser och/eller vetenskapliga och tekniska uppfinningar eller upptäckter, oavsett affärsmässig eller industriell tillämpning (nedan kallat ”innehållet”) skapats eller uppfunnits av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS eller har användningen därav avståtts, licensierats, överförts eller godkänts av innehållets ägare och/eller uppdragstagare.

Användaren förbinder sig att inte avlägsna eller ändra något särskiljande märke som används på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, varumärken, handelsnamn (grafik, logotyper osv.), upphovsrätt och andra uppgifter som identifierar rättigheterna för DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och/eller tredjepartsägare som ingår på webbplatsen. Användare samtycker till att inte använda, kopiera, reproducera, distribuera, omvandla eller ändra innehållet på webbplatsportalen utan godkännande från innehavaren av de aktuella rättigheterna eller föregående godkännande från DREAMPLACE HOTELS & RESORTS.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS äger även alla rättigheter till alla verk, uppfinningar, upptäckter, patent, idéer, koncept, uppdateringar och förbättringar kopplade till webbplatsen, dess system, applikationer och program eller till de tjänster som DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tillhandahåller, som skapats, genomförts, utvecklats eller införts för första gången av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, antingen av företaget självt eller med hjälp av användarna av webbplatsen under skapandet eller som ett resultat av en design, utveckling eller någon annan uppgift som utförts i enlighet med avtalet.

Användaren får inte använda namn eller varumärke, symboler, logotyper eller särskiljande märken som tillhör DREAMPLACE HOTELS & RESORTS utan uttryckligt och skriftligt samtycke från företaget.

 

12. JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Användarvillkoren som finns i föreliggande rättsliga meddelande lyder under spansk lagstiftning.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och användaren avsäger sig uttryckligen andra utomstående jurisdiktioner som de kan lyda under och samtycker till att lyda under domare och domstolar i Santa Cruz de Tenerife, om inte tillämplig lagstiftning vid varje tillfälle hindrar parterna från att välja en specifik jurisdiktion.

Alla personuppgifter som markerats med symbolen * är obligatoriska och nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten enligt vad som fastställts i artikel 7 i dekret 142/2010 av den 4 oktober, om godkännande av förordningen om turistboende.

Gjort