Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 25 Juni 2024 - 02 Jul 2024
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
0044 203 608 7631
MINA BOKNINGAR
Kontrollera din bokning
Ref.-koden från din bokningsbekräftelse med formatet M och 7 siffror.
Dreamplace Club
Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 25 Juni 2024 - 02 Jul 2024
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta

Rättsligt meddelande

Mejor precio Bästa pris online
Cancelación Gratis avbokning
Descuento 15 % rabatt med Dream-priset
Descuento club 5 % rabatt för återkommande gäster
Home Rättsligt meddelande

1. INLEDNING

Föreliggande dokument (”rättsligt meddelande”) har till syfte att fastställa och reglera användarvillkoren för webbplatsen https://www.dreamplacehotels.com/ (nedan kallad ”webbplatsen”), varmed avses alla sidor och deras innehåll som ägs av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L. (nedan kallat ”DREAMPLACE HOTELS & RESORTS” eller ”företaget”) till vilka åtkomst ges via domänen www.dreampalacehotels.com och dess underdomäner. Genom denna webbplats avser DREAMPLACE HOTELS & RESORTS att erbjuda information till sina kunder och potentiella kunder vid alla hotellanläggningar i koncernen, driva lojalitetsprogrammet för kunder, hantera hotellbokningen samt alla andra tjänster som för närvarande anses lämpliga för att kunna genomföra dess affärsmål.

Om en tredje part använder denna sida, samt de tjänster som erbjuds på den, anses denne vara användare och det medför dennes fullständiga och oreserverade godkännande av alla och vart och ett av de allmänna villkoren, som anges i föreliggande rättsliga meddelande (nedan kallade ”allmänna villkor”). Med användare avses därför den person som får åtkomst till, surfar på, använder eller deltar i de tjänster och aktiviteter, som är gratis eller avgiftsbelagda, som finns på webbplatsen (nedan kallad ”användaren”).

En användare av denna webbplats anses känna till och acceptera de allmänna villkoren, varför DREAMPLACE HOTELS & RESORTS rekommenderar användare att skriva ut eller ladda ner och läsa dem noga varje gång han eller hon använder webbplatsen.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS kan genom webbplatsen erbjuda tjänster eller produkter som kan omfattas av särskilda egna villkor som, från fall till fall, ersätter, kompletterar och/eller ändrar föreliggande villkor och om vilka användaren informeras i varje särskilt fall.

Användarens åtkomst till webbplatsen sker fritt och utan kostnad, men vissa tjänster och visst innehåll som erbjuds av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS genom webbplatsen kan omfattas av föregående avtal om tjänsten eller produkten såsom fastställs i motsvarande särskilda villkor, och i så fall ska tydlig och exakt information göras tillgänglig för användaren vad gäller priset för produkten eller tjänsten och tillämpliga skatter.

2. ALLMÄN INFORMATION

Ägare av domänen www.dreamplacehotels.com är DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L. med säte på Teneriffa, calle Alcalde Walter Paetzmann, 38670, Spanien, inskriven i handelsregistret i Santa Cruz de Tenerife, sidan 1 375, första noteringen, ark nr 9, volym nr 174, bok nr 74, andra avsnittet och med registreringsnummer CIF B-38.039.145.

Kontakta oss gärna på e-postadress: marketing2@dreamplacehotels.com

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS har alla nödvändiga licenser och godkännanden för att tillhandahålla turismtjänster i form av boende och restaurangverksamhet vid alla sina hotellanläggningar och övriga anläggningar som antingen ägs, hyrs eller administreras av företaget.

3. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Användaren förbinder sig att använda denna Webbplats och de erbjudna tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning och denna Juridiska information. Användaren förbinder sig vidare till att inte använda Webbplatsen, dess tjänster och innehåll för syften som är olagliga, obehöriga eller bedrägliga och/eller strider mot villkoren som anges i denna Juridiska information och kan skada tredje parts rättigheter och/eller intressen eller som på något sätt kan skada eller hindra att Webbplatsen fungerar som den ska eller de tjänster som erbjuds eller kommer att erbjudas i framtiden.

Användaren förbinder sig även till att inte förstöra, ändra, göra oanvändbar eller på något annat sätt skada data, program eller elektroniska dokument och annat som finns på Webbplatsen.

Användaren förbinder sig också till att inte hindra andra Användare från att använda tjänsten genom massiv förbrukning av den infrastruktur som Webbplatsens ägare använder för att tillhandahålla tjänsten samt att inte utföra åtgärder som skadar, avbryter eller genererar fel i nämnda system.

Användaren förbinder sig även till att inte införa program, virus, makron, appletprogram, ActiveX-kontroller eller någon annan logisk enhet eller teckensekvens som orsakar eller kan orsaka någon typ av ändring i Webbplatsens ägares eller tredje parts datorsystem.

Användaren förbinder sig till att inte sprida, överföra eller göra tillgänglig för tredje part någon form av information, komponent eller innehåll som kan kränka immateriella och industriella rättigheter, kommunikationshemligheter, affärshemligheter, konkurrenslagstiftning och lagstiftning om skydd av personuppgifter samt andra tillämpliga bestämmelser.

Användare som vill publicera kommentarer eller åsikter på Webbplatsen ska tänka på att:

  • Användaren själv ansvarar fullt ut för innehållet och åsikterna som återspeglas och att DREAMPLACE HOTELS & RESORTS inte kan hållas ansvarig för dessa åsikter och kanske inte heller delar dem.
  • All typ av innehåll som är förolämpande, nedsättande, rasistiskt, diskriminerande eller förnedrande eller på något sätt angriper tredje part är förbjudet.
  • Kommentarer som inte är relaterade till det syfte som definierats av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS är inte tillåtna.
  • Reklam för andra webbplatser, inklusive länkar till andra sidor eller hänvisningar till tredje part utan tillstånd från DREAMPLACE HOTELS & RESORTS är strängt förbjudet.

Om man måste registrera sig för att kunna använda och/eller boka en tjänst på Webbplatsen är Användaren skyldig att ange rätt och riktig information. Om ett lösenord för att få tillgång till tjänsterna skapas i samband med registreringen förbinder sig Användaren att vara aktsam om lösenordet och hålla det hemligt. Användaren ansvarar följaktligen för att alla inloggningsuppgifter och/eller lösenord som tillhandahålls av Webbplatsen förvaras säkert och konfidentiellt. Vidare förbinder sig Användaren till att inte överlåta användningen av dem till tredje part, varken tillfälligt eller permanent, eller att ge tredje part tillgång till dem. Användaren är själv ansvarig om en tredje utomstående part olovligen använder tjänsterna och lösenordet på grund av oaktsamhet eller förlust. I enlighet med ovanstående är Användaren skyldig att omedelbart meddela Webbplatsens ansvariga, på e-postadressen ecommerce.mngr@dreamplacehotels.com eller genom att skicka ett meddelande till följande adress: crm@dreamplacehotels.com, för att direkt spärra lösenordet om det skulle kunna användas olovligen, till exempel på grund av stöld, förlust eller obehörig åtkomst. Om detta inte meddelats är DREAMPLACE HOTELS & RESORTS befriade från allt ansvar som kan uppstå från felaktig användning av lösenord av obehöriga tredje parter.

Användaren svarar för alla eventuella krav, böter, påföljder eller uteslutningar som kan uppkomma om Användaren bryter mot ovan angivna användarregler, och DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att begära ersättning för eventuella skador.

4. WEBBPLATSENS OMFATTNING

www.dreamplacehotels.com

The user shall be solely responsible for accessing this website. The risks arising from the use of the website shall be the sole and exclusive responsibility of the user. DREAMPLACE HOTELS & RESORTS shall not be held liable for any damages or losses that may result from: interference, omissions, interruptions, computer viruses, telephone failure or disconnections in the operational functioning of this electronic system for reasons beyond the control of DREAMPLACE HOTELS & RESORTS; delays or blockages in the use of this electronic system caused by failure or overload of telephone lines, the Internet or other electronic systems in its Data Processing Centre; or any damages caused by third parties through unlawful intrusions that are beyond the control of DREAMPLACE HOTELS & RESORTS.

Nor shall DREAMPLACE HOTELS & RESORTS be held liable for any loss or damage that the user may suffer as a result of errors, defects or omissions in the information provided by DREAMPLACE HOTELS & RESORTS whenever it comes from outside sources. DREAMPLACE HOTELS & RESORTS is entitled to temporarily suspend access to the website, without prior notice, for maintenance, repair, updates or improvements.

5. KORREKTHET OCH UPPDATERING AV INFORMATIONEN

Informationen som visas på denna Webbplats är aktuell vid tidpunkten för den senaste uppdateringen, därför rekommenderar vi Användaren att skriva ut eller ladda ner den och läsa den i detalj varje gång den används.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller radera informationen på denna Webbplats, och kan då begränsa eller neka åtkomst till den.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att när som helst göra så många ändringar eller rättelser som anses nödvändiga, och kan använda sig av denna rättighet när som helst och utan föregående meddelande.

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2022

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2021

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2020

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2019

-ICKE-FINANSIELL INFORMATION 2018

 

6. INNEHÅLL

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS gör allt vi kan för att erbjuda aktuell och tillförlitlig information på Webbplatsen, men vi kan inte garantera att innehållet på Webbplatsen är helt fritt från fel eller eventuella brister och/eller utelämnanden.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tar inget som helst ansvar för innehåll, kommersiella aktiviteter, produkter och tjänster som direkt eller indirekt kan ses via eventuella elektroniska länkar via denna Webbplats. Det innebär att DREAMPLACE HOTELS & RESORTS inte har något som helst ansvar för innehållet på andra webbplatser som inte ägs av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och som kan nås via en länk, eftersom vi inte kan kontrollera riktigheten i innehållet på dessa. Därför rekommenderas Användaren att själv skriva ut eller ladda ner och läsa de Allmänna villkoren för de tredje parter som erbjuder sina tjänster via Webbplatsen varje gång Användaren ska ingå ett avtal med dem.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att förbjuda eller förhindra alla Användare som sprider olagligt eller oetiskt innehåll åtkomst till Webbplatsen, och förbehåller sig vidare rätten att vidta de rättsliga åtgärder som anses lämpliga för att förhindra denna typ av beteenden.

7. NAVIGERING, ÅTKOMST OCH SÄKERHET

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS gör mesta möjliga för att se till att erbjuda bästa möjliga upplevelse och för att undvika alla typer av olägenheter som navigeringen skulle kunna orsaka

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS kan inte hållas ansvariga för några olägenheter som Användarna kan drabbas av på grund av användning av andra webbläsare eller olika versioner av de webbläsare som Webbplatsen har utformats för.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tar inget ansvar för eller garanterar inte att tillgången till Webbplatsen och dess innehåll kommer att vara oavbruten eller felfri.  DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tar inte heller ansvar för eller garanterar att innehållet eller mjukvaran som kan nås via denna Webbplats är fria från fel eller inte orsakar skada.

Utan att det påverkar ansvarsfriskrivningen tillämpar DREAMPLACE HOTELS & RESORTS alltid alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att garantera tjänsternas tillgänglighet, sekretess, åtkomst och kontinuitet.

8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM HOTELLBOKNING

8.1 Allmänna villkor och bokningsprocess

Genom att använda den bokningstjänst som erbjuds på Webbplatsen godkänner Användaren fullt ut och utan förbehåll alla Allmänna villkor (som automatiskt ingår i avtalet med DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, utan att det är nödvändigt att uttryckligen skriva ut dem) i den senast uppdaterade versionen. Av den anledningen rekommenderas Användaren, som tidigare nämnts, att skriva ut eller ladda ner villkoren och läsa dem i noggrant varje gång Webbplatsen används.

Vid bokningstillfället måste kunden uppge sina personuppgifter (namn och efternamn*, kön*, land*, e-post* och/eller telefonnummer) samt sina kortuppgifter (typ av kort*, kortnummer*, utgångsdatum* och CVV-nummer*) för att bekräfta bokningen.

Genom att fylla i formuläret för personuppgifter i någon av följande bokningsprocesser ger uppgiftsinnehavaren DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tillstånd att använda och behandla de angivna personuppgifterna i syfte att behandla den begärda bokningen enligt de villkor som anges i villkor 10 nedan. Vid bokningen informeras kunden om att personuppgifterna kommer att vidarebefordras till det valda hotellet för att behandla och bekräfta bokningen. Efter att man angett sina uppgifter i tjänsten bekräftas bokningen att på Webbplatsen med en bokningskod och en skärm med detaljerad information om bokningen. Därefter skickas en bekräftelse med information om bokningen till den e-postadress som Användaren har angett. Då avslutas den elektroniska avtalsprocessen och bokningen anses bekräftad när e-postmeddelandet med bokningsbekräftelsen mottagits.

Det elektroniska dokument som formaliserar avtalet sparas av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och finns tillgängligt.

Användaren informeras även om att bokningen kan formaliseras på följande språk:

Spanska

Engelska

Tyska

Franska

Italienska

Svenska

Ryska

Avslutningsvis kan Användaren rätta uppgifterna som lämnats till DREAMPLACE HOTELS & RESORTS genom att skriva till Webbplatsens förvaltare på e-postadressen marketing2@dreamplacehotels.com eller genom att ringa kundtjänsten på +34 922 970 970 eller genom att skicka ett brev till följande adress: Dreamplace Hotels & Resorts S.L., Calle Alcalde Walter Paetzmann s/n, 38670 Costa Adeje, Teneriffa, Spanien.

8.2 Särskilda villkor för priser, betalningsmetoder och avbokningsregler

Du hittar information om särskilda villkor för priser, information om skatter, gällande avgifter, betalningsmetoder och avbokningsregler under villkoren för priser och avbokning i bokningsavsnittet på Webbplatsen.

9. MARKNADSFÖRING

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS kan tillåta tredje part att annonsera eller erbjuda sina tjänster på Webbplatsen. I dessa fall ansvarar inte DREAMPLACE HOTELS & RESORTS för att fastställa de allmänna eller specifika villkor som gäller vid användning, erbjudande eller beställning av dessa tjänster från tredje part och kan därför inte hållas ansvariga för dem.

10. ANVÄNDNING AV COOKIES

När du besöker denna Webbplats kan kakor (cookies) som inte samlar in några personuppgifter eller känsliga personuppgifter om Användaren användas, både på Webbplatsens sidor och sidor som länkas till eller refereras till,. Användare som inte vill lagra cookies eller vill få information om när de används kan ställa in sin webbläsare för det. Du hittar mer information i vår Cookiepolicy.

 

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH UPPHOVSRÄTT

Användarvillkoren som finns i denna Juridiska information regleras av spansk lagstiftning.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och Användaren avsäger sig uttryckligen andra utomstående jurisdiktioner som de kan regleras av och samtycker till att rätta sig efter nämnder och domstolar i Santa Cruz de Tenerife, om inte gällande lagstiftning hindrar att parterna ställs inför rätta i en specifik jurisdiktion.

Alla personuppgifter som markerats med symbolen * är obligatoriska och nödvändiga för att kunna erbjuda tjänsten enligt artikel 7 i lagen Decreto 142/2010 från den 4 oktober som reglerar turistboenden.

12. JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Användarvillkoren som finns i föreliggande rättsliga meddelande lyder under spansk lagstiftning.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och användaren avsäger sig uttryckligen andra utomstående jurisdiktioner som de kan lyda under och samtycker till att lyda under domare och domstolar i Santa Cruz de Tenerife, om inte tillämplig lagstiftning vid varje tillfälle hindrar parterna från att välja en specifik jurisdiktion.

Alla personuppgifter som markerats med symbolen * är obligatoriska och nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten enligt vad som fastställts i artikel 7 i dekret 142/2010 av den 4 oktober, om godkännande av förordningen om turistboende.

13. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS verpflichtet sich, diese personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) und dem Organgesetz 3/2018 vom 5. Dezember 2018 über den Schutz personenbezogener Daten und die Gewährleistung der digitalen Rechte zu verarbeiten.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS verpflichtet sich, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der personenbezogenen Daten und der vertraulichen Informationen zu gewährleisten.

Die personenbezogenen Daten werden vertraulich und nur für die Erbringung der vom Nutzer gewünschten Dienstleistungen verwendet. Weitere Einzelheiten zu unserer Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Visa tillgänglighet
Gjort