Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 25 Sep 2023 - 02 Okt 2023
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
RABATTKOD
Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 25 Sep 2023 - 02 Okt 2023
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
RABATTKOD
INTEGRITETSPOLICY
Mejor precio Bästa pris online
Cancelación Gratis avbokning
Descuento club 5 % rabatt för återkommande gäster
Descuento 15 % rabatt med Dream-priset
Home Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Dreamplacehotels tar frågan om skydd av personuppgifter för användarna av tjänsterna på webbplatsen på allvar. Vår webbplats  www.dreamplacehotels.com har till syfte att ge dig information om våra tjänster och möjlighet att genomföra din bokning på våra anläggningar.

Nedan informerar vi därför om vår integritetspolicy som gäller för behandling av personuppgifter som samlas in genom denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy för att anpassa den till nya lagar, kriterier som baseras på rättspraxis, praxis inom sektorn eller företagets intressen.

Alla ändringar av policyn meddelas i god tid i förväg på webbplatsen för att du ska kunna ha kännedom om innehållet.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Dreamplace Hotels & Resorts, som består av följande företag: 


Dreamplace Hotels & Resorts, S.L.U. CIF B38039145 
Avda. Alcalde Walter Paetzmann, 38670 Santa Cruz de Tenerife


Dreamplace Gestión S.L.U. CIF B76748755
Avda. Alcalde Walter Paetzmann, 38670 Santa Cruz de Tenerife


Dreamplace Lanzarote S.L.U.
B76748821
Avda. Alcalde Walter Paetzmann, 38670 Santa Cruz de Tenerife


Ziday Inversiones S.L.
B76689264
Avda. Alcalde Walter Paetzmann, 38670 Santa Cruz de Tenerife


Kontakt för skydd av personuppgifter: privacy@dreamplacehotels.com

 

SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att hantera bokningar och de tjänster som Användaren begär eller använder. När uppgifterna begärs kommer användaren att informeras om det exakta syftet med insamlingen, den specifika person som ansvarar för behandlingen och eventuella särskilda villkor som kan påverka dem.

När uppgifterna samlas in anges om de är frivilliga eller nödvändiga. Uppgifter klassade som nödvändiga krävs för att kunna erbjuda eller få tillgång till de aktuella tjänsterna. De uppgifter som behandlas vid bokning av tjänster är uppdelade i följande grupper:

Identitetsuppgifter: namn, efternamn, DNI (spanskt personnummer) eller pass, bild.

Kontaktuppgifter: Postadress, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Koder eller lösenord till användaruppgifter på webbplatsen.

Personuppgifter: födelsedatum, kön, nationalitet.

Inställningar.

Bankkortsuppgifter som behövs för att betala eller bekräfta bokningen samt för att betala för vistelsen eller tillhörande tjänster.

Övriga uppgifter: matallergier, särskilda önskemål om boende eller mat och liknande.

Om du godkänner det kan automatiserade beslut fattas utifrån de personuppgifter som lämnats för att skicka dig personlig information om kampanjer, fördelar och nya Dreamplace Hotels & Resort-tjänster baserade på din profil.

Nedan beskrivs de viktigaste syftena för vilka Dreamplacehotels kan samla in personuppgifter om Användarna av denna Webbplats:

  • Bokning, incheckning och vistelse på hotellet:

Syftet med den här behandlingen är att hantera din bokning, incheckning samt vistelse på våra hotell och andra tjänster som du har valt. Vi kommer även att skicka en enkät så att du kan utvärdera din vistelse och servicen på våra hotell.

  • Lojalitetsprogram:

Syftet med den här behandlingen är att hantera programmet som kunderna frivilligt anmäler sig till genom att på förhand ge sitt uttryckliga samtycke. De används även för att kunna erbjuda bättre kundservice och skicka information om lojalitetsprogrammet.

  • Information om erbjudanden och kampanjer:

Syftet med registreringen är att ge dig kommersiell information, via e-post eller samtal från vårt callcenter, om Dreamplace Hotel & Resorts produkter och tjänster. Det är frivilligt att anmäla sig till distributionslistan genom att ge sitt samtycke på förhand. 

Om du inte har anmält dig till distributionslistan men ändå vill få information om våra erbjudanden och kampanjer, måste du kryssa i motsvarande ruta på bokningsformuläret för att ge oss tillstånd att förse dig med denna information.

Du kan få information på elektronisk väg via e-post, sms eller samtal från vårt Callcenter.

  • Utlottningar

Syftet med den här behandlingen är att hantera deltagandet i Dreamplace Hotel & Resorts utlottningar och kampanjer som användaren anmält sig till.

Vinnarnas personuppgifter kan komma att publiceras i Dreamplace Hotel & Resorts media.

För att delta i utlottningar måste man fylla i ett anmälningsformulär eller ge sitt samtycke i samband med annat som ger behörighet att delta (till exempel kundnöjdhetsenkäter).

De juridiska villkoren för prisdragningen står i anmälningsformuläret. Där beskrivs även hur personuppgifterna behandlas och övriga villkor för deltagande.

  • Videoövervakning

Vi behandlar de här uppgifterna i syfte att skydda hotellets medarbetare och gäster, deras egendom samt anläggningarna.

LAGRING

Personuppgifterna som lämnas lagras så länge som behövs för den aktuella typen av personuppgiftsbehandling. När uppgifterna inte behövs längre sparas de så länge som det krävs enligt lag eller så länge som de kan krävas av en domare eller domstol. Därefter raderas uppgifterna.

 

RÄTTSLIG GRUND

Varje personuppgiftsbehandling har en särskild rättslig grund.

När det gäller hantering av bokning, incheckning och vistelse på hotellet grundas den på avtalet.

När det gäller registrering i lojalitetsprogrammet, att skicka information till dig om våra tjänster, erbjudanden och kampanjer samt deltagande i utlottningar grundas den på ditt på förhand uttryckta samtycke i formuläret.

Och när det gäller videoövervakning är den rättsliga grunden en intresseavvägning för Dreamplace Hotels & Resorts.

MOTTAGARE

 Ingen information förmedlas till tredje part för andra ändamål än de som anges, såvida det inte är tillåtet enligt lag eller den berörda parten ger sitt samtycke.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster på ett korrekt sätt kan dock tredje parter behandla personuppgifter för vår räkning (appar, videoövervakningssystem, fotografer, webbhotell, programvara, revisionsbyråer och liknande) och de kommer att behandla dina uppgifter som ”personuppgiftsbiträden”. Personuppgiftsbiträdena kommer att ha undertecknat ett avtal om tillhandahållande av tjänster som ålägger dem att upprätthålla samma integritetsnivå som den personuppgiftsansvarige.

Den här behandlingen av dina personuppgifter utförs enbart och uteslutande för att garantera vi på ett korrekt och säkert sätt kan erbjuda våra tjänster. Det säkerställs även att dessa företag tillämpar de tekniska, organisatoriska och rättsliga åtgärderna och bästa praxis för informationssäkerhet. På så sätt undviker vi obehörig ändring, förlust, behandling och åtkomst till personuppgifter samt uppfyller våra andra skyldigheter i enlighet med bestämmelserna.

 

ANVÄNDARES RÄTTIGHETER

YDu har rätt till tillgång, rättelse, upphävning, portabilitet, radering eller, i förekommande fall, att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. För dessa syften kan du vända dig till Dreamplacehotels på adress Av Walter Paetzmann, S/N, och ange vilken rättighet du åberopar samt ange identifikationsuppgifter (personnummer, passnummer osv.). Om du agerar genom juridiskt ombud eller ställföreträdande ska denne även tillhandahålla dokument som bekräftar denna representation och dokument som identifierar representanten. Eller kan du kontakta dataskyddsombudet på privacy@dreamplacehotels.com.

Om du anser att en överträdelse har gjorts mot din rätt till skydd av personuppgifter kan du vända dig till spanska integritetsskyddsmyndigheten (www.agpd.es).

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska, organisatoriska och rättsliga säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa informationens och personuppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet, med hänsyn till de risker som behandlingen av informationen medför.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till länder som inte har den nivå av efterlevnad som krävs enligt lag eller utan ditt på förhand uttryckta godkännande.

Gjort