Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 17 Juni 2024 - 24 Juni 2024
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
0044 203 608 7631
MINA BOKNINGAR
Kontrollera din bokning
Ref.-koden från din bokningsbekräftelse med formatet M och 7 siffror.
Dreamplace Club
Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 17 Juni 2024 - 24 Juni 2024
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
JURIDISK GRUND FÖR LOTTDRAGNINGEN
Mejor precio Bästa pris online
Cancelación Gratis avbokning
Descuento 15 % rabatt med Dream-priset
Descuento club 5 % rabatt för återkommande gäster
Home Juridisk grund för undersökningen

DELTA I VÅR ENKÄT DINA UPPLEVELSER OCH VINN EN GRATIS VISTELSE PÅ ETT AV VÅRA HOTELL

Dreamplace Hotels & Resorts vill belöna dig som deltar i vår enkät Dina upplevelser. Fyll i enkäten på någon av våra surfplattor på hotellet eller använd länken som vi har mejlat till dig. Du kan vinna en gratis vistelse på hotellet där du bor.

Vi utser slumpvis en vinnare var tredje månad bland alla deltagare med hjälp av ett lotteri online. Om du vinner får du en gratis vistelse på samma hotell som du bodde i eller bokade på.

Samma måltidsval och rumstyp som på den tidigare bokningen tillämpas. Vistelsen du vinner är även lika lång som den ursprungliga bokningen. Den kan dock inte vara längre än sju (7) nätter. Om du reser med din partner erbjuder vi även samma villkor om den ursprungliga bokningen gällde ett dubbelrum med extrasäng. Om bokningen ändrades under vistelsen grundas den kostnadsfria vistelsen alltid på villkoren för den ursprungliga vistelsen.

På Dreamplace Hotels & Resorts vill vi att alla ska kunna delta på lika villkor. Därför kan vinnarna av en gratis vistelse inte delta i utlottningen igen, även om de fyller i enkäten Dina upplevelser på nytt. Den här begränsningen gäller i ett år från den dag som man vann utlottningen.

Vinsten är personlig och den kostnadsfria vistelsen kan bara utnyttjas av den gäst som bodde på hotellet och fyllde i enkäten. Vistelsen kan heller inte kombineras med andra vinster.

Organiserat och professionellt deltagande som äventyrar utlottningens syfte och deltagandets lika villkor är förbjudet.

Dreamplace Hotels & Resorts ogiltigförklarar allt deltagande som inte uppfyller de ovan nämnda villkoren. Vinsten av den kostnadsfria vistelsen går då istället till nästa person på listan med vinnare.

DELTAGANDE

Endast individer som är 16 år eller äldre och har varit boende på något av Dreamplace Hotels & Resorts och har deltagit i den onlineundersökning som kallas "Dina sensationer" är berättigade att delta i olika tävlingar.

Deltagandet kommer att avslutas genom att välja deltagarrutan som finns inom den onlineundersökningen. I denna onlineundersökning måste du ange ditt namn, din e-postadress och information om din senaste vistelse på Dreamplace Hotels & Resorts.

Deltagandet i undersökningen och därmed i kvartalsvis prisdragning är helt gratis och kan genomföras genom att använda de surfplattor som tillhandahålls av företaget Dreamplace Hotels & Resorts eller genom e-post som mottagits från Dreamplace Hotels & Resorts.

Anställda vid Dreamplace Hotels & Resorts och deras närmaste släktingar i första graden genom blods- eller äktenskapligt släktskap är inte berättigade att delta i utlottningen.

WINNERS

Vinnarna kommer att meddelas via e-post. En gratis vistelse på Dreamplace Hotels & Resorts kommer att lottas som pris för att uppmuntra deltagande i undersökningen "Dina sensationer".

Dragningen kommer att äga rum en gång var tredje (3) månad bland deltagarna i undersökningen under denna tre (3)-månadersperiod. Därför kommer vinnaren att väljas i början av den fjärde månaden, vilket är månaden efter de tre (3) månaderna under vilka priset kommer att dras.

Dreamplace Hotels & Resorts kommer att kontakta vinnarna för att förklara tidslinjer och villkor för prisutdelning samt begära den nödvändiga dokumentationen. De kommer att ha en maximal och oförlängbar period om femton (15) naturliga dagar från datumet för den första kommunikationen för att skicka dokumentationen till den adress som tillhandahålls via e-post.

När denna period har löpt ut och om vinnarna inte har lämnat relevant information kommer de att förlora rätten att kräva priset. Således kommer bristande efterlevnad av de tidsfrister som satts av den organiserande företaget att vara tillräcklig och ursäktlig grund för att återkalla det tilldelade priset, och vinnaren kommer att förlora all rätt att kräva det nämnda priset.

Om vinnaren avstår från priset kan krav ställas på att acceptans eller avstående görs skriftligen, via e-post. Dessutom kan Dreamplace Hotels & Resorts besluta om priset ska ges till den första reservvinnaren eller förklaras ogiltig.

Deltagare i kampanjen som har blivit vinnare accepterar att deras för- och efternamn kan användas i syfte att offentliggöra, om tillämpligt, identiteten hos tävlingens vinnare.

PRISER

Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller ställa in utlottningen baserat på sina egna behov. Under inga omständigheter kommer Dreamplace Hotels & Resorts beslut att påverka rättigheterna för deltagare som redan har blivit tilldelade priser.

Priser kommer att tilldelas inom en maximal period av 365 dagar när vinnarens val har kommunicerats. Under inga omständigheter kommer priset för en gratis vistelse på Dreamplace Hotels & Resorts att bytas mot dess kontantvärde.

PERSONUPPGIFTER

Dreamplace Hotels & Resorts åtar sig att följa bestämmelserna i Förordning (EU) 2016/679 från Europaparlamentet och rådet, daterad 27 april 2016, angående skyddet för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter, samt Organisk lag 3/2018 från 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, och alla andra befintliga eller framtida lagar som kan ersätta och/eller ändra dessa bestämmelser.

Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att verifiera noggrannheten av uppgifter som tillhandahålls av deltagarna i undersökningen och i utlottningen, liksom att verifiera åldern och identiteten hos vinnarna innan priset delas ut.

Deltagarens personuppgifter i utlottningen kommer att behandlas för administration av utlottningen. Den ansvariga för behandlingen är DREAMPLACE GESTIÓN, S.L.U. Den rättsliga grund som legitimerar behandlingen är den registrerades samtycke.

Deltagaren i utlottningen har även rätt att få tillgång, rätta, radera, invända och utöva rätten till dataportabilitet beträffande personuppgifter, genom att skicka en skriftlig begäran där rätten som begärs specificeras, tillsammans med en identifikationshandling (ID-kort, pass etc.) till adressen Av Walter Paetzmann, S/N, 38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife; eller e-postadressen privacy@dreamplacehotels.com.

För mer information kan deltagaren konsultera vår Integritetspolicy på https://www.dreamplacehotels.com/es/politicas-privacidad/.

ALLMÄNT

a) Genom att delta i enkäten Dina upplevelser och dess tillhörande utlottning godkänner deltagarna fullt ut dessa allmänna villkor. Om det förekommer tveksamheter om hur dessa allmänna villkor ska tolkas gäller Dreamplace Hotels & Resorts tolkning. Deltagare som inte godkänner dessa villkor eller motsäger dem kommer att uteslutas.

b) Dreamplace Hotels & Resorts ansvarar inte för eventuella avvikelser eller fel i de kanaler som används för att delta som Dreamplace Hotels & Resorts inte styr över eller kontrollerar. Kontaktuppgifter som vid behandlingen av deltagandet är ofullständiga eller otydliga på grund av till exempel tekniska eller mänskliga fel räknas som ogiltiga för deltagande i erbjudandet.

c) Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som har använt medlen för deltagande i enkäten på ett bedrägligt sätt.

d) Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor om några befogade omständigheter skulle upptäckas som kan påverka utlottningens opartiskhet och transparens.

e) Dreamplace Hotels & Resorts löser efter bästa förmåga eventuella incidenter som kan uppstå och som inte övervägs i dessa allmänna villkor.

Visa tillgänglighet
Gjort