Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 21 Hav 2023 - 28 Hav 2023
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
RABATTKOD
Tillbaka
Hotell och Resmål
ANKOMST | AVRESA 21 Hav 2023 - 28 Hav 2023
ANTAL PERSONER
Rum
Vuxna
Barn
Barn åldrar
Rum 1
Åldrarna
Lägg till rum
Bekräfta
RABATTKOD
JURIDISK GRUND FÖR LOTTDRAGNINGEN
Descuento club 5 % rabatt för återkommande gäster
Mejor precio Bästa pris online
Cancelación Gratis avbokning
Home Juridisk grund för undersökningen

DELTA I VÅR ENKÄT DINA UPPLEVELSER OCH VINN EN GRATIS VISTELSE PÅ ETT AV VÅRA HOTELL

Dreamplace Hotels & Resorts vill belöna dig som deltar i vår enkät Dina upplevelser. Fyll i enkäten på någon av våra surfplattor på hotellet eller använd länken som vi har mejlat till dig. Du kan vinna en gratis vistelse på hotellet där du bor.

Vi utser slumpvis en vinnare var tredje månad bland alla deltagare med hjälp av ett lotteri online. Om du vinner får du en gratis vistelse på samma hotell som du bodde i eller bokade på.

Samma måltidsval och rumstyp som på den tidigare bokningen tillämpas. Vistelsen du vinner är även lika lång som den ursprungliga bokningen. Den kan dock inte vara längre än sju (7) nätter. Om du reser med din partner erbjuder vi även samma villkor om den ursprungliga bokningen gällde ett dubbelrum med extrasäng. Om bokningen ändrades under vistelsen grundas den kostnadsfria vistelsen alltid på villkoren för den ursprungliga vistelsen.

På Dreamplace Hotels & Resorts vill vi att alla ska kunna delta på lika villkor. Därför kan vinnarna av en gratis vistelse inte delta i utlottningen igen, även om de fyller i enkäten Dina upplevelser på nytt. Den här begränsningen gäller i ett år från den dag som man vann utlottningen.

Vinsten är personlig och den kostnadsfria vistelsen kan bara utnyttjas av den gäst som bodde på hotellet och fyllde i enkäten. Vistelsen kan heller inte kombineras med andra vinster.

Organiserat och professionellt deltagande som äventyrar utlottningens syfte och deltagandets lika villkor är förbjudet.

Dreamplace Hotels & Resorts ogiltigförklarar allt deltagande som inte uppfyller de ovan nämnda villkoren. Vinsten av den kostnadsfria vistelsen går då istället till nästa person på listan med vinnare.

DELTAGANDE

Endast fysiska personer över 16 år som har bott på något av Dreamplace Hotels & Resorts hotell och svarat på enkäten Dina upplevelser kan delta i de olika utlottningarna.

Deltagandets villkor beskrivs i slutet av enkäten och deltagaren kan där uppge sitt namn, sin e-post och information om sin senaste vistelse på Dreamplace Hotels & Resorts.

Det är helt kostnadsfritt att delta i enkäten och den kvartalsvisa utlottningen. Enkäten kan fyllas i på surfplattorna på Dreamplace Hotels & Resorts eller via mejlet från Dreamplace Hotels & Resorts.

Medarbetare på Dreamplace Hotels & Resorts och deras närmaste familj, det vill säga deras barn, föräldrar, styvbarn och svärföräldrar, kan inte delta i utlottningen.

 

WINNERS

Vinnarna meddelas via e-post. För att uppmuntra till deltagande i enkäten Dina upplevelser lottar vi ut en gratis vistelse på Dreamplace Hotels & Resorts.

Utlottningen sker var tredje (3:e) månad mellan de som svarat på enkäten de senaste tre (3) månaderna.

Vinnaren utses i början av den fjärde månaden, det vill säga månaden efter de tre månaderna som utlottningen gäller.

Dreamplace Hotels & Resorts kontaktar vinnaren med information om aktuella tider och villkor för priset samt för att be om nödvändiga uppgifter. Uppgifterna måste utan undantag skickas till den e-postadress som anges i mejlet inom femton (15) kalenderdagar från och med det första meddelandet.

Om vinnaren inte har skickat in de nödvändiga uppgifterna inom de femton dagarna förloras rätten till priset.

Det tilldelade priset kan hävas om vinnaren inte följer de tidsramar som angetts av företaget som anordnar utlottningen. Beslutet går inte att överklaga och vinnaren förlorar då all rätt att kräva det aktuella priset.

Vinnaren kan behöva godkänna eller avböja rätten till priset skriftligt via e-post för att tacka nej till priset. Dreamplace Hotels & Resorts har då rätt att bestämma om priset ges till nästa person på listan av vinnare eller annulleras helt."

 

PRISER

Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, dra tillbaka eller avsluta utlottningen.

Dreamplace Hotels & Resorts beslut påverkar aldrig redan utsedda vinnare.

Priset kan utnyttjas inom 365 dagar från det att vinnaren först meddelades.

Den kostnadsfria vistelsen på Dreamplace Hotels & Resorts kan aldrig lösas in mot samma belopp i pengar.

 

PERSONUPPGIFTER

Användare som anger personuppgifter samtycker till att dessa samlas i filer som innehåller personuppgifter och vars ansvarig är DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L. med adress på Calle Alcalde Walter Paetzmann, CP 38.670, Costa Adeje, Teneriffa, Spanien.

Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att kontrollera riktigheten i de uppgifter som deltagarna i enkäten och utlottningen anger samt att kontrollera vinnarnas ålder och identitet innan priset delas ut.

ALLMÄNT

a) Genom att delta i enkäten Dina upplevelser och dess tillhörande utlottning godkänner deltagarna fullt ut dessa allmänna villkor. Om det förekommer tveksamheter om hur dessa allmänna villkor ska tolkas gäller Dreamplace Hotels & Resorts tolkning. Deltagare som inte godkänner dessa villkor eller motsäger dem kommer att uteslutas.

b) Dreamplace Hotels & Resorts ansvarar inte för eventuella avvikelser eller fel i de kanaler som används för att delta som Dreamplace Hotels & Resorts inte styr över eller kontrollerar. Kontaktuppgifter som vid behandlingen av deltagandet är ofullständiga eller otydliga på grund av till exempel tekniska eller mänskliga fel räknas som ogiltiga för deltagande i erbjudandet.

c) Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som har använt medlen för deltagande i enkäten på ett bedrägligt sätt.

d) Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor om några befogade omständigheter skulle upptäckas som kan påverka utlottningens opartiskhet och transparens.

e) Dreamplace Hotels & Resorts löser efter bästa förmåga eventuella incidenter som kan uppstå och som inte övervägs i dessa allmänna villkor.

Gjort