• Tenerife

  • Gran Tacande · Wellness & Relax

  • Tigotan · Lovers & Friends (+18)

  • Tagoro · Family & Fun

  • Lanzarote

  • Gran Castillo Tagoro · Family & Fun

  • TACANDE BOCAYNA VILLAGE · Feel & Relax

  • Gran Canaria

  • HOTEL CRISTINA by Tigotan

  • Mallorca

  • TACANDE PORTALS · Wellness & Relax

JURIDISK GRUND FÖR LOTTDRAGNINGEN 

FÖR ATT UPPMUNTRA TILL DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN ”Dina sensationer”

Dreamplace Hotels& Resorts belönar deltagare i onlineundersökningen med en lottdragning. Priset för dragningen är en gratis vistelse på respektive hotell. 

Från alla deltagare, kommer en vinnare att dras via en slumpmässig datorstyrd procedur, som belönas med en vistelse på samma hotell där deltagaren bokade sin vistelse. Denna vistelse kommer att ha samma varaktighet som den ursprungliga vistelsen, men maximalt sju (7) nätter. Pensionsalternativet som kommer att ingå är samma som för den ursprungliga vistelsen och rumstypen kommer också att vara samma. I händelse av särskilda villkor som begärdes vid tidpunkten för bokningen, till exempel ett par som bokade ett dubbelrum med en extra säng, kommer dessa villkor att ingå i priset. Observera att i händelse av att kunden ändrar sin vistelse på något sätt, så snart som man har checkat in på hotellrummet för den ursprungliga vistelsen, kommer gratisvistelsen som kunden kommer att belönas med ha samma villkor som den ursprungliga bokningen före eventuella ändringar gjordes för bokningen under vistelsen. För dessa villkor kommer priset att överensstämma med villkoren för den ursprungliga vistelsen för kunden, avseende beläggning för rummet, pensionsalternativ, typ av rum och vistelsens varaktighet, såvida den inte överstiger sju (7) nätter. 

För att säkerställa rättvisa villkor för alla deltagare, kan vinnaren av gratisvistelsen inte vinna ett annat pris i form av en fri vistelse som ett resultat av undersökningserbjudandet Dina sensationer (Tus sensaciones) under en period på ett år, räknat från tidpunkten då de utsågs som vinnare. 

Vinnaren kan inte byta ut priset mot något annat. Man kan inte heller överlåta priset till en tredje part. Priset kan endast utnyttjas av samma kund som bokade den ursprungliga vistelsen, som har bott på hotellet vid tidpunkten när onlineundersökningen genomfördes och som vann priset från lottdragningen vilket belönades med en gratis vistelse. 

Under inga omständigheter är organiserat och professionellt deltagande tillåtet, som utgör ett hot mot dragningens syfte och rättvisa villkor för samtliga deltagare. Dreamplace Hotels & Resorts kommer därför att ogiltigförklara allt deltagande som har påverkats av ovanstående. Kandidater som har vunnit priset genom användning av sådana metoder, kommer att diskvalificeras och kommer inte att kunna ta emot priset, som kommer att delas ut till den första alternativa kandidaten.

DELTAGANDE

Endast personer som är minst 16 år gamla och som har vistats på ett av hotellen tillhörande Dreamplace Hotels & Resorts och som har fyllt i onlineundersökningen Dina sensationer (Tus sensaciones kan delta i denna dragning. 

Deltagandet kommer att implementeras vid slutet av onlineundersökningen, då man har möjlighet att uppge sitt namn, e-postadress och informationen som registrerades under den senaste vistelsen på Dreamplace Hotels & Resorts. 

Deltagande i undersökningen och därmed i den kvartalsvisa dragningen är gratis och kan genomföras via användning av surfplattorna tillhörande Dreamplace Hotels & Resorts eller via e-postmeddelandet som skickas av Dreamplace Hotels & Resorts. 

Varken personal på Dreamplace Hotels & Resorts eller familjemedlemmar till personal kan delta i dragningen.

VINNARE

Vinnarna av dragningen kommer att informeras och meddelas via e-post. En gratis vistelse på Dreamplace Hotels & Resorts kommer att lottas ut som pris för att uppmuntra till deltagande i onlineundersökningen Dina sensationer (Tus sensaciones). Dragningen kommer att ske en gång var tredje (3) månad och från alla deltagare i undersökningen under denna period på tre (3) månader. Därför kommer vinnaren att koras i början av den fjärde månaden, månaden efter de 3 månaderna som ingår i perioden för vilken priset kommer att lottas ut. 

Dreamplace Hotels & Resorts kommer att kontakta vinnarna för att förklara tidsplaneringen och villkoren för utnyttjandet av priset och begära den obligatoriska informationen, som har en maximal och ej förlängningsbar tidsperiod på femton (15) kalenderdagar från datumet för det första meddelandet att skicka in sin information till adressen som har uppgetts via e-post. Efter att denna period har löpt ut och vinnaren inte har skickat in de uppgifter som krävs, kommer de att förlora sin rätt till priset. Underlåtenhet att uppfylla tidsfristen som har fastställts av organisatören är tillräcklig orsak för att ogiltigförklara priset och kunden kommer att förlora rätten att utnyttja priset. Om vinnaren väljer att inte ta emot priset, kan det kräva att detta meddelas skriftligen, via e-post. Dreamplace Hotels & Resorts tar även beslutet om priset ska delas ut till en alternativ vinnare, eller om prisutlottningen ska förklaras som ogiltig.

PRISER

Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att ändra, ställa in eller avbryta dragningen efter eget gottfinnande. Under inga omständigheter kommer Dreamplace Hotels & Resorts beslut att påverka rättigheterna för deltagare som redan kan ha vunnit priset. 

Priset måste användas inom en period på högst 365 dagar efter att vinnaren har kontaktats. Under inga omständigheter kan priset som består av en gratis vistelse på Dreamplace Hotels & Resorts bytas ut mot sitt värde i kontanter.

PERSONUPPGIFTER

Deltagare som uppger sina personuppgifter godkänner otvetydigt att deras uppgifter kommer att användas för att skapa en personlig datafil som DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L. med adressen Calle Alcalde Walter Paetzmann, CP 38670, Costa Adeje, Teneriffa, Spanien, ansvarar för. 

Dreamplace Hotels and Resorts förbehåller sig rätten att verifiera den uppgivna informationens riktighet för att kunna bekräfta deltagarnas identitet och ålder innan eventuella priser delas ut.

ALLMÄNT

a) Deltagande i undersökningen Dina sensatioenr (Tus sensaciones) och utlottningen förutsätter att deltagaren godkänner dessa Villkor utan förbehåll. Vid eventuellt tvivel när det gäller tolkningen av dessa regler, har Dreamplace Hotels & Resorts tolkning företräde. Om en deltagare inte godkänner dessa regler, får man inte delta i tävlingen. 

b) Dreamplace Hotels & Resorts ansvarar inte för några felaktigheter eller defekter för några alternativ som används för deltagande som inte befinner sig under deras kontroll. Kontaktuppgifter som är ofullständiga eller förvirrande på något sätt, som tekniska eller mänskliga fel som kan inträffa under bearbetningen, kommer inte att räknas som giltiga för deltagande i tävlingen. 

c) Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som deltar i undersökningen på något bedrägligt sätt. 

d) Dreamplace Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att ändra dessa regler om det anses som lämpligt, är välgrundat och om det föreligger omständigheter som kan påverka objektiviteten för och insynen i dragningen.

 e) Eventuella problem som kan uppstå och inte behandlas i dessa regler ska lösas av Dreamplace Hotels & Resorts, efter bästa förmåga och omdöme.