• Tenerife

 • Gran Tacande · Wellness & Relax

 • Tigotan · Lovers & Friends (+18)

 • Tagoro · Family & Fun

 • Lanzarote

 • Gran Castillo Tagoro · Family & Fun

 • TACANDE BOCAYNA VILLAGE · Feel & Relax

 • Gran Canaria

 • HOTEL CRISTINA by Tigotan

 • Mallorca

 • TACANDE PORTALS · Wellness & Relax

1. INLEDNING

Syftet med detta dokument (”Juridiskt meddelande”) är att reglera användningen av webbsidan www.dreamplacehotels.com (”Sidan”), där sidan syftar på alla sidor och tillhörande innehåll som ägs av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L. (“DREAMPLACE HOTELS & RESORTS”) som går att nå via domänen www.dreamplacehotels.com och dess underdomäner. Via denna sida erbjuder DREAMPLACE HOTELS & RESORTS information till sina kunder och potentiella kunder, hanterar kundlojalitetsprogram, bokning av rum och alla övriga tjänster som man anser behövas för lämplig implementering av företagets verksamhet och intressen.

Användning av sidan och tjänsterna som erbjuds där av en tredje part innebär att man utan reservationer godkänner alla allmänna villkor i detta juridiska meddelande (”Allmänna villkor”). Med en användare menas en person som kostnadsfritt besöker, navigerar på sidan, använder eller deltar i tjänster och aktiviteter som erbjuds på sidan (”Användare” eller ”Du”). 

Användning av sidan innebär att man har kännedom om och godkänner de allmänna villkoren och därför rekommenderar DREAMPLACE HOTELS & RESORTS att du skriver ut eller laddar ner dessa villkor och läser igenom dem noggrant varje gång du besöker sidan. 

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS kan via sidan erbjuda tjänster eller produkter som kan vara föremål för egna specifika villkor som, där det är tillämpligt, kan ersätta, komplettera och/eller ändra dessa villkor. Kunden kommer att informeras om detta för varje enskilt fall. 

Användarens åtkomst till sidan är gratis och ej bindande. Dock kan vissa tjänster och visst innehåll som erbjuds av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS via sidan vara föremål för registrering av tjänsten eller produkten på ett sätt som anges i de specifika villkoren. I händelse av detta kommer tydlig och korrekt information att tillgängliggöras för användaren angående priset för produkten eller tjänsten och tillhörande skatter.

2. ALLMÄN INFORMATION

Ägaren av domännamnet www.dreamplacehotels.com är DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L. med registrerad kontorsadress på Teneriffa på calle Alcalde Walter Paetzmann, 38670; och registrerat i handelsregistret i Santa Cruz de Tenerife på sidan 1 375, post 1, ark nr. 9, volym 174, bok nr. 74, avsnitt 2, med CIF B-38.039.145. 

Du kan kontakta oss via e-postadressen marketing2@dreamplacehotels.com 

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, har alla nödvändiga licenser och godkännanden för att kunna erbjuda turistboende och restaurangtjänster i samtliga sina hotell eller andra lokaler, som man själv äger eller hyr och administrerar.

3. ANVÄNDNING AV SIDAN

Du åtar dig att använda denna sida och alla tillgängliga tjänster i enlighet med rådande lagstiftning och detta juridiska meddelande. Du åtar dig även att inte använda sidan, dess tjänster och innehåll i olagligt, otillåtet eller bedrägligt syfte och/eller i konflikt med syftet som beskrivs i detta juridiska meddelande, som kan skada rättigheter och/eller intressen för tredje part eller som på något sätt kan skada eller förhindra den korrekta funktionen för sidan eller tjänsterna som erbjuds på sidan eller som kan erbjudas i framtiden. 

Du åtar dig även att inte förstöra, ändra, inaktivera eller på något sätt skada data, program eller elektroniska dokument och annat på denna sida. 

Du åtar dig även att inte blockera åtkomsten för andra användare till tjänsterna via massiv användning av IT-resurserna via vilka sidans ägare tillhandahåller tjänsterna och att inte delta i handlingar som skadar, stör eller leder till fel i sådana system. 

Användaren åtar sig att inte installera program, virus, macron, applets, ActiveX-kontroller eller någon annan logisk enhet eller teckensekvens som kan orsaka, eller har förmåga att orsaka några ändringar av sidans ägare eller IT-system tillhörande tredje part. 

Om du vill göra kommentarer eller uttrycka åsikter på sidan bör du vara medveten om följande: 

 • Du är fullständigt ansvarig för innehållet och åsikterna som offentliggörs och DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, som kanske inte nödvändigtvis delar dina åsikter, kommer att vara fria från allt ansvar. 
 • Alla förolämpningar eller förödmjukande innehåll, inklusive rasistiska, diskriminerande eller förödmjukande kommentarer som skadar en tredje part på något sätt är förbjudna. 
 • Kommentarer som inte är relaterade till syftet som definieras av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS är inte tillåtna. 
 • Reklam för andra webbsidor, inklusive länkar till andra sidor eller referenser till tredje part utan tillstånd från DREAMPLACE HOTELS & RESORTS är strikt förbjudet. 

För att använda sidan och/eller abonnera på en tjänst, måste du registrera dig. Du ansvarar för att informationen du uppger är korrekt och inte strider mot rådande lagstiftning. Om du som ett resultat av registreringen tillhandahålls ett lösenord, åtar du dig att använda det med försiktighet och att hålla det hemligt för att kunna komma åt dessa tjänster. Användaren ansvarar därför för att hemlighålla all identifierande information och/eller lösenord som tillhandahålls av sidan och åtar sig att inte vidarebefordra sådan information till en tredje part, varken tillfälligt eller permanent, eller tillåta åtkomst för utomstående. 

Du ansvarar för olaglig användning av tjänsterna av någon obehörig tredje part som använder ett lösenord för dessa syften på grund av din oaktsamhet eller förlust av lösenordet. 

Du måste omedelbart meddela sidans administratörer via e-postadressen marketing2@dreamplacehotels.com eller genom att skicka ett meddelande till följande postadress: calle Alcalde Walter Paetzmann, CP 38.670, Costa Adeje, Tenerife, Spanien, om någon händelse som möjliggör otillåten användning av lösenordet, som exempelvis stöld, förlust eller obehörig åtkomst till lösenordet har inträffat, för omedelbar inaktivering av lösenordet. Innan dessa händelser har meddelats, är DREAMPLACE HOTELS & RESORTS fria från ansvar vad gäller otillåten användning av lösenord av obehöriga utomstående personer.

4. ÁMBITO DE LA WEB

www.dreamplacehotels.com 

El acceso a esta Web es responsabilidad exclusiva del Usuario. Los riesgos derivados de la utilización de la Web por el Usuario será a su único y exclusivo cargo. 

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS no será responsable de los daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a DREAMPLACE HOTELS & RESORTS; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en su Centro de Proceso de Datos, de líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños que puedan se causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de control de DREAMPLACE HOTELS & RESORTS. 

Asimismo, se exonera a DREAMPLACE HOTELS & RESORTS de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por DREAMPLACE HOTELS & RESORTS siempre que proceda de fuentes ajenas. 

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS está facultada para suspender temporalmente, y sin previo aviso, el acceso a la Web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora.

5. ÄNDRING AV INFORMATIONEN

Informationen som visas på sidan är informationen som är gällande för datumet då den senast uppdaterades, så vi rekommenderar att du skriver ut eller laddar ner och läser den noggrant varje gång du besöker sidan. DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller radera informationen på denna sida och kan begränsa eller förhindra åtkomst till sidan. DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att vid valfri tidpunkt ändra sådan information man bedömer som lämplig att ändra och detta kan ske utan föregående avisering.

6. INNEHÅLL

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS kommer att göra sitt yttersta för att hålla sidan uppdaterad och säkerställa att informationen är korrekt. Dock kan man inte garantera avsaknad av fel eller möjliga felaktigheter och/eller utelämnanden i innehållet som är tillgängligt via denna sida.

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tar inget ansvar för innehåll, kommersiell verksamhet, produkter och tjänster som kan synliggöras via direkta eller indirekta länkar på sidan. Detta innebär att DREAMPLACE HOTELS & RESORTS inte är ansvariga för innehållet på andra webbsidor som man inte äger, som går att nå via länkar, eftersom man inte har möjlighet att övervaka innehållet på sådana sidor. Därför rekommenderar man att användaren, på egen risk, skriver ut eller laddar ner och noggrant läser de allmänna villkoren för den tredje part som erbjuder sina tjänster via sidan varje gång man besöker en sådan sida. 

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS förbehåller sig rätten att förbjuda eller förhindra åtkomst till sidan för användare som inkluderar innehåll som strider mot rådande lagstiftning eller av omoralisk karaktär och förbehåller sig rätten av vidta rättsliga åtgärder efter eget gottfinnande för att undvika denna typ av beteenden.

7. SURFNING, ÅTKOMST OCH SÄKERHET

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS strävar efter att säkerställa att din surfningsupplevelse sker under bästa möjliga förhållanden och att undvika eventuella skador som kan orsakas under surfningen. 

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tar inget ansvar för eventuella skador som drabbar användaren på grund av användning av andra webbläsare eller andra versioner av webbläsare än vad som sidan är designad för. 

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tar inget ansvar för och utfäster inga garantier för att åtkomsten till sidan inte kan drabbas av avbrott eller inte innehåller några fel. Man tar inte heller något ansvar för, eller utfäster några garantier, att innehållet eller programvaran som kan nås via denna sida, inte innehåller några fel eller kan orsaka några skador.

8. ALLMÄNNA VILLKOR ANGÅENDE HOTELLBOKNINGAR

Allmänna villkor och bokningsprocedur 

Genom att utnyttja bokningstjänsten som tillhandahålls av sidan, godkänner du fullständigt och utan förbehåll samtliga allmänna villkor (som anses ingå automatiskt i avtalet med DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, utan behov av en skriftlig kopia) som ingår i den senast uppdaterade versionen. Därför, i enlighet med vad som anges ovan, rekommenderas det att du skriver ut eller laddar ner och läser dem noggrant varje gång du besöker sidan. 

När du genomför bokningen, måste du uppge dina personuppgifter (namn och adress*, kön*, land*, e-postadress* och/eller telefonnummer*) och dina kreditkortsuppgifter (typ av kort*, kreditkortsnummer*, giltighetsdatum* och CVV-nummer*) för att din bokning ska kunna garanteras. Genom att uppge dina personuppgifter under någon av de följande transaktionsprocesserna, ger du DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tillstånd att använda och behandla de angivna personuppgifterna för att kunna genomföra bokningen i enlighet med de villkor som anges i punkt 10 nedan. Du informeras om att personuppgifterna som uppges vid bokningen kommer att vidarebefordras till destinationshotellet för att bokningen ska kunna genomföras och garanteras. 

När du använder tjänsten och efter att du har uppgett dina uppgifter, kommer bokningen att bekräftas av sidan med din bokningskod och en skärm kommer att visas med detaljerad information om bokningen. Ett e-postmeddelande som bekräftar bokningen och innehåller detaljerad information kommer att skickas till den e-postadress du har uppgett. Den elektroniska transaktionen kommer att slutföras och det bedöms att du har använt bokningstjänsten, efter mottagandet av bekräftelsemeddelandet. 

Information i anslutning till bokningen och bekräftelse av denna kommer att sparas av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och denna information kommer att vara tillgänglig. 

Användaren informeras om att bokningen kan genomföras på följande språk: 

 • Spanska. 
 • Engelska. 
 • Tyska.
 • Ryska. 

Du kan korrigera dina uppgifter som har tillhandahållits DREAMPLACE HOTELS & RESORTS genom att kontakta sidans administratörer på e-postadressen marketing2@dreamplacehotels.com eller kundtjänsten via telefonnumret 922 97 09 70. Specifika villkor angående priser, betalningsmetoder för tjänster och avbokningar De specifika villkoren för priser och även information angående skatter, tillkommande avgifter, betalningsmetoder och avbokningsregler ingår i ”Villkor för priser och avbokningsregler” i sidans bokningssektion. 

Villkoren för priser och avbokningsregler för hotellkedjan kan variera beroende på priser och specialerbjudanden. Därför rekommenderar DREAMPLACE HOTELS & RESORTS att du skriver ut eller laddar ner villkoren och läser dem noggrant innan du genomför bokningen.

9. REKLAM

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS kan tillåta att en tredje part gör reklam eller tillhandahåller sina tjänster via sidan. I detta fall kommer DREAMPLACE HOTELS & RESORTS inte att vara ansvariga för att etablera allmänna eller specifika villkor angående användning och tillhandahållande av, eller abonnemang på sådana tjänster från tredje part och kan därför inte hållas ansvariga för detta.

10. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Att bara besöka sidan innebär inte att användaren är skyldig att uppge personuppgifter. Om du skulle uppge personlig information, kommer informationen som samlas in av denna sida att användas i det syfte, på det sätt och inom de begränsningar och med de rättigheter som fastställs av lagen om skydd av personuppgifter 15/1999 (”LOPD”) i enlighet med spansk lagstiftning. Du kan läsa vår sekretesspolicy på följande länk: [®]

11. ANVÄNDNING AV COOKIES

El acceso a esta Web puede implicar la utilización de “cookies”, tanto en sus páginas como en las enlazadas o referenciadas mediante links, sin recoger ningún tipo de dato personal ni confidencial del Usuario. Aquellos Usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden configurar su navegador a tal efecto.

Podrá conocer nuestra política de “cookies” en el siguiente enlace: http://www.dreamplacehotels.com/es/nuestra-politica-de-cookies/26.html

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

DREAMPLACE HOTELS & RESORTS tillkännager att såvida inget annat anges på sidan, har texter, bilder, illustrationer, design, ikoner, fotografier, videoklipp, ljudfiler och övrigt material på sidan och alla andra immateriella skapelser och/eller uppfinningar eller vetenskapliga eller tekniska upptäckter, oberoende av deras kommersiella eller industriella användningsområde (tillsammans ”Innehållet”), skapats eller uppfunnits av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS eller tilldelats, licensierats till, överförts till eller givits godkännande till användning av förutnämnda av deras ägare och/eller uppdragsinnehavare. 

Du samtycker till att inte radera eller ändra några utmärkande detaljer som används på sidan, som exempelvis, utan begränsning, varumärken, varunamn (enheter, logotyper, osv.), ”copyright” eller andra uppgifter som identifierar rättigheter tillhörande DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och/eller tredje part-ägare som representeras på sidan. Du åtar dig att inte använda, kopiera, reproducera, distribuera, omvandla eller modifiera innehållet på sidan utan föregående tillstånd från ägaren eller tillstånd från DREAMPLACE HOTELS & RESORTS. DREAMPLACE HOTELS & RESORTS äger även rättigheterna till arbeten, uppfinningar, upptäckter, patent, idéer, koncept, uppdateringar och förbättringar i anslutning till sidan, dess system, applikationer och program eller av tjänsterna som tillhandahålls av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS som skapas, utförs, utvecklas eller implementeras för första gången av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, på egen hand eller i samarbete med sidans användare, under eller som ett resultat av en design, utveckling eller någon annan uppgift i enlighet med avtalet. 

Användaren får inte använda namn eller varumärken, symboler, logotyper eller utmärkande drag som ägs av DREAMPLACE HOTELS & RESORTS utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd.

13. JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Reglerna som ingår i detta juridiska meddelande styrs av spansk lag. DREAMPLACE HOTELS & RESORTS och användaren, som uttryckligen avsäger sig rätten att utnyttja andra jurisdiktioner som man kan ha rätt till, underställer sig domstolarna i [®], såvida inte tillämplig lagstiftning vid någon tidpunkt förhindrar parterna från att underställa sig en specifik jurisdiktion. 

Alla personuppgifter som följs av * är obligatoriska och oumbärliga för att kunna tillhandahålla tjänsterna i enlighet med artikel 7 i dekret 142/2010 från 4 oktober 2010 som godkänner reglerna för turistboenden.